Zo zákona vyplývajúci súhlas – GDPR:

Vyplnením kontaktného formulára a odoslaním správy, či odoslaním priamej e-mailovej správy na kontaktnú e-mailovú adresu info@shphoto.sk, súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, na účel spätného kontaktu. Kontaktné údaje budú uložené na mojej strane po dobu nevyhnutnej na riadne ukončenie komunikácie. Tretej strane uvedené informácie neposkytujem. Požiadať o prerušenie komunikácie a permanentné vymazanie Vašich osobných údajov môžete písomne na e-mailovej adrese: info@shphoto.sk .